Visningstider

Her følger en oversikt over kommende visninger i visningsleiligheten som ligger i Gladbakkgutua 18 (se i Google Maps)

Dersom ingen visningstider er annonsert kan du kontakte megler for eventuell privatvisning.

Det forutsettes at en er frisk og ikke er i karantene, samt bruk av munnbind under visningen. Tomten kan fritt besiktiges på egenhånd. Kontakt megler dersom du ønsker privatvisning, og det ikke er oppgitt visningstider.
NB! Påmeldingplikt til visningene.