Fremdrift i prosjektet

Det var med stor glede at vi i begynnelsen av september 2021 kunne informere om at byggestart ble vedtatt. Byggearbeider ble da påbegynt og forbehold fra selger frafalt. Arbeidet pågår for fullt med OMA AS som grunnentreprenør og Johs Granås AS som ansvarlig for byggingen.

 

Tilvalg

Ønsker du selv å kunne påvirke utformingen av leiligheten er siste mulighet for det trolig vinteren 2022. Så det gjelder å bestemme seg for hvilken leilighet du vil ha snart dersom du skal ha denne muligheten. Det er fortsatt mange fine leiligheter tilgjengelig, finn din neste bolig i vår boligvelger.

I Perrongen har du mulighet til å tilpasse din leilighet utover standard leveranse samtidig som du inngår kontrakt. Lettvint, enkelt og oversiktlig! Ved kjøp av leilighet har du som kjøper to muligheter:

Nr. 1
Du kan velge å kjøpe leiligheten iht. standard leveransebeskrivelse uten å gjøre noen endringer i det hele tatt.

Nr. 2
Dersom du ønsker å gjøre spesielle tilvalg i leiligheten gjøres dette i en egen tilvalgsprosess hvor man vil ha mulighet til å ha møter med leverandører og gjøre mere omfattende endringer innenfor de rammene som bustadoppføringslova gir.

I prospektet fra side 46 til 49 og på siden om leilighetene kan du lese mer om mulige tilvalg og kvaliteter.

 

Overtakelse

Leilighetene vil være klare for overtakelse 2. kvartal 2023. Meld interesse for prosjektet for å løpende bli oppdatert om fremdriften.